ព្រឹត្តិការណ៍

  • ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ០៩-២២-២០២០

    ការពង្រីករោងចក្រនៅតំបន់បណ្តាញថ្មី ១. ការពង្រីករោងចក្រនៅទីតាំងថ្មីចាប់តាំងពីបង្កើតក្រុមហ៊ុនអេនជីប៊េសបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការកែលំអសុខភាពរបស់សាធារណៈជននិងបង្កើតផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គម។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៣ ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ ២០២០ អា ...អាន​បន្ថែម »