មន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាអុកស៊ីសែនគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺ COVID-១៩

វិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីមានប្រសិទ្ធិភាពបំផុតក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតពីគម្រប ១៩ គឺការផ្តល់អុកស៊ីសែនដល់អ្នកជំងឺដែលត្រូវការវា។

អង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ាន់ស្មានថាក្នុងអត្រា ១ លានករណីថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកត្រូវការអុកស៊ីសែនប្រហែល ៦២០,០០០ ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃដែលស្មើនឹងជិត ៨៨,០០០ ស៊ីឡាំងធំ” - វេជ្ជបណ្ឌិតធូរ៉ូអាដាណុមហ្គូប្រេយ។


ពេលវេលាប្រកាស Aug សីហា ១៩-២០២០