សូមអបអរសាទរដល់ AngelBiss ដែលទទួលបានប៉ាតង់ពីរបន្ថែមទៀត

ថ្មីៗនេះ AngelBiss បានទទួលប៉ាតង់គំរូប្រើប្រាស់ចំនួនពីរដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយការិយាល័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចិន។ ប៉ាតង់ថ្មីដែលទទួលបាននៅពេលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងពេញលេញពីភាពខ្លាំងនិងសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ក្រុមស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍របស់ AngelBiss និងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវខ្លឹមសារបច្ចេកទេសនៃផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនបង្កើតជាយន្តការបង្កើតថ្មីជាបន្តបន្ទាប់និងលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុន។

វិញ្ញាបនបត្រប៉ាតង់ដែលទទួលបានដោយ AngelBiss ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ:

ឈ្មោះម៉ូដែលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ៈឧបករណ៍ស្រូបយកភាពភ្ញាក់ផ្អើលនិងសំលេងរំខានសម្រាប់ឧបករណ៍ស្រូបយកអុកស៊ីសែន

លេខប៉ាតង់៖ ZL201921409276.x កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសិទ្ធិអនុញ្ញាត៖ ថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០

ឈ្មោះម៉ូដែលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់៖ តង្កៀបសម្រាប់ធ្វើឱ្យដបមានសំណើម

លេខប៉ាតង់៖ ZL201921409624.3 កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសិទ្ធិអនុញ្ញាត៖ ថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០

ឈ្មោះម៉ូដែលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់: ជាសារធាតុសំយោគសម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំអុកស៊ីសែន

លេខប៉ាតង់៖ ZL201821853928.4 កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសិទ្ធិអនុញ្ញាត៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៩

ឈ្មោះរចនា៖ ឧបករណ៍បឺតអគ្គិសនី

កាលបរិច្ឆេទប៉ាតង់៖ ZL201730552460.x កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសិទ្ធិអនុញ្ញាត៖ ថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៨

លេខប៉ាតង់៖ ZL201730552466.7 កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសិទ្ធិអនុញ្ញាត៖ ថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៨

ឈ្មោះម៉ូដែលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់៖ ប្រព័ន្ធបញ្ចូលគ្នានៃប្រព័ន្ធស្រូបយកអុកស៊ីសែនម៉ូលេគុលម៉ូលេគុល

លេខប៉ាតង់៖ ZL201320711652.7 កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសិទ្ធិអនុញ្ញាត៖ ថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៤

ឈ្មោះម៉ូដែលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់៖ រចនាសម្ព័ន្ធគម្របបាតនៃប្រព័ន្ធផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

លេខប៉ាតង់៖ ZL201320515904.9 កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសិទ្ធិអនុញ្ញាត៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៤

ឈ្មោះម៉ូដែលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់៖ រចនាសម្ព័ន្ធគម្របចុងបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ប៉ម adsorption

លេខប៉ាតង់៖ ZL201320548682.0 កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសិទ្ធិអនុញ្ញាត៖ ថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ២០១៤

  

ការដាក់ពាក្យសុំប៉ាតង់ដែលទទួលបានជោគជ័យក៏លើកទឹកចិត្តយើងឱ្យផ្តល់នូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងនាំមកនូវសុខភាពនិងសុភមង្គលដល់អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើន។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ សីហា - ០៦-២០២០