ភាពជាដៃគូតែមួយគត់

ភាពជាដៃគូតែមួយគត់

AngelBiss ពង្រីកអ្នកចែកចាយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧។ នេះគឺជាអ្នកចែកចាយតែមួយគត់។

សម្រាប់ការប្រមូលផ្តុំអុកស៊ីសែន៖

India
Iraq
Malaysia
Thailand
Nepal

ឥណ្ឌា

អ៊ីរ៉ាក់

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

ថៃ

នេប៉ាល់

ម៉ាស៊ីនបឺត

Thailand
Pakistan
Iraq

ថៃ

ប៉ាគីស្ថាន

អ៊ីរ៉ាក់

ការចែកចាយជាយុទ្ធសាស្ត្រ

India
Iraq
Malaysia
Netherlands
Ukraine

ឥណ្ឌា

អ៊ីរ៉ាក់

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

ហូល្លង់

អ៊ុយក្រែន